Organisatie Coaching

Organisatie Coaching

Een duwtje in de goede richting!

Weten wat je wilt en daadkrachtig meters maken in die richting is in organisaties vaak niet vanzelfsprekend. Een externe blik, een klankbord, iemand die tijd en aandacht kan inzetten, een vliegende start, allemaal vormen van ondersteuning die niet alleen helpend zijn, maar ook op langere termijn bekeken financieel en mentaal voordelig zijn.

Organisatiecoaching bestaat uit meerdere onderdelen. Uitgangspunten hierbij zijn het waarderend onderzoeken van mogelijkheden, waardoor het onbenutte potentieel van de organisatie boven tafel gehaald wordt. De volgende interventies worden op maat aangeboden:

Visie en strategie ontwikkeling

Of het nou gaat over het herijken van de huidige strategie of een complete transitie, succesvol wordt het alleen als meerdere mensen en er op meerdere juiste momenten de schouders onder zetten, los van formele verantwoordelijkheid of functieprofiel. Om dat te bereiken is er een positieve energie nodig en verder aandacht en erkenning voor wat er allemaal al in huis is. In op maat gemaakte bijeenkomsten wordt op basis van ervaringsleren en appreciative inquiry gewerkt aan het in leven brengen van de visie en de strategie. Hiervoor bieden we series van 1- of meer-daagse werksessies aan. In deze sessies wordt gewerkt aan de inhoud, aan wat de teamleden kunnen en willen bijdragen, aan een aantrekkelijke ambitie, aan de interactie en zeker ook aan het zelf ervaren via outdoor activiteiten in samenwerking met Gibbon Sport.

In het vervolgtraject kan er via teamcoaching aan de ontwikkelteams gewerkt worden richting de samen bepaalde doelen. Doelstelling hiervan is het onderhoud op de veranderenergie, voorkomen dat verandermoeheid inslaat en ook voorkomen dat resultaten niet behaald worden en dat de resultaten die wel behaald worden niet gevierd worden.

Veranderbegeleiding

Vaak ligt een gewenste verandering op het bord van iemand die al ruim voldoende tijd besteed aan andere werkzaamheden. Dan is het met name in de startfase van een verandering prettig, maar ook functioneel om iemand naast je te hebben om te sparren, te adviseren, te coachen, maar vooral ook gewoon volop mee te werken. Door een dag in de week te investeren, is in de regel al een enorme versnelling te creëren.

Interim management

Tatoran Coaching & Advies biedt niet alleen een adviserende rol, maar als het nodig is, kan er ook via tijdelijk leiderschap mee invulling worden gegeven aan de gewenste veranderingen. De kern van tijdelijk leiderschap ligt op het eerste woord. Dat betekent dat er vanaf het begin gewerkt wordt aan een overdracht naar een opvolger en naar borging in de organisatie. Niet de interim manager is belangrijk, de medewerkers en de primaire doelstelling zijn de kern. Door deze handelswijze leert de organisatie als geheel en zijn in de regel minder dagen of uren nodig dan de vacature voor de opvolger uiteindelijk vraagt.