Groepstraining en begeleiding

Het is vaak nodig om met nieuwe vaardigheden te oefenen. Individueel is het lastig om bijvoorbeeld samenwerken, communiceren, leiding geven of omgaan met groepsdruk te oefenen. Daarom bieden we voor diverse groepen trainingen en begeleiding aan. 

Rots en watertraining

Rots en water is een erkende en bewezen methode voor het verbeteren van sociale weerbaarheid en wordt op veel scholen gebruikt om een cultuur van respect te ondersteunen. Wij bieden de mogelijkheid om in 10 lessen te oefenen en zo mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder te worden. Zie de site van Therapeutisch Centrum Rijen voor praktische informatie. We bieden overigens ook op maat trainingen voor kinderen en jongeren uit doelgroepen zoals bijvoorbeeld autisme en ADHD.

Groepsbegeleiding voor autistische jongeren

Je hebt autisme, maar er is niets mis met je. Sommige dingen gaan wat lastiger, maar dat wil niet zeggen dat je niets kan! In deze groep werken we aan het opbouwen van een zinvolle toekomst. School, studie, werk, maar zeker ook sport, hobby’s en vrienden zijn belangrijk. We ondernemen diverse activiteiten om te praten over de toekomst en daarnaast gaan we ook oefenen met samenwerken, leren plannen, leren opkomen voor jezelf en alle andere zaken die je wilt leren.

Gezinsvakanties voor gezinnen waar ADHD en/of autisme een rol speelt

Op onze prachtige locatie in Italië bieden we vakanties aan, waarin verschillende activiteiten worden geboden. Er is een mogelijkheid om gericht aan een hulpvraag te werken, maar het grootste deel van de tijd worden leuke vakantieactiviteiten georganiseerd. Die kunnen met het hele gezin zijn, maar ook kinderen apart, jongeren apart en ouders apart. Er is professionele begeleiding aanwezig.

Leiderschapsleergang

Vanuit mijn eigen ervaring als leidinggevende heb ik een visie ontwikkeld over wat wel en niet werkt. We werken in vijf blokken aan belangrijke thema’s. Het eerste blok gaat over jezelf als leidinggevende waarbij we de mythe van belangrijkheid gaan doorbreken. Het tweede blok gaat over de waarderende benadering en hoe je het beste in jouw afdeling naar boven kan halen. Het derde blok gaat diep in over de bedoeling van je organisatie, vaak zijn systemen leidend geworden en kan een herijking naar waar het allemaal begon zinvol zijn. Het vierde blok gaat over de betekenis die je samen met je medewerkers en collega’s in het management team kan geven aan het werk wat je met elkaar verzet. Het laatste blok gaat over toegevoegde waarde voor de maatschappij. Alle blokken worden deels door ons ingevuld en deels door de groep zelf. Er is altijd ruimte voor improvisatie. In elk blok wordt ruim van het buiten ervaringsleer gebruik gemaakt. Indien gewenst kan deze leergang ook in Italië worden georganiseerd.

We starten leergangen waar open op ingeschreven kan worden, maar we hebben een voorkeur voor een op maat gesneden leergang voor een compleet team.