Team Coaching

Team Coaching

Met elkaar leren en veranderen is goedkoper!

Vaak worden er werkgroepen, task forces of zelfstandige teams ingesteld om een bepaalde taak uit te voeren. Helaas is het aanwijzen en samenstellen van een groep op zich geen garantie voor het resultaat. Soms missen groepen een gedeelde doelstelling, hebben ze geen mandaat om aan het werk te gaan, hebben de groepsleden het druk met hun eigen werkzaamheden, is de samenstelling niet evenwichtig, of is er gewoon geen zin om aan de verandering te werken. Maar zelfs groepen die wel succesvol werken hebben baat bij teamcoaching!

Teamcoaching kan ook worden ingezet om via groepsvorming te werken aan het sociaal, emotioneel en fysieke bewegen. Doelstelling hierbij is om deelnemers van de groep in staat te stellen een zinvol bestaan te laten opbouwen. Doelgroepen op dit moment: autistische jongeren (15-20 jaar), uitkeringsgerechtigden en jongeren met gedragsproblemen.

Teamcoaching in organisaties

Teamcoaching helpt een groep die (niet) goed draait, een groep die veel wil bereiken of een nieuwe groep. Door de aanwezige talenten van de teamleden gericht in te zetten en een creatieve ambitie met elkaar te bepalen, worden successen binnen handbereik gebracht. En dat meteen binnen de context van de organisatie. Teamcoaching leidt meteen tot tastbaar resultaat.

De rol van de coach is faciliterend, confronterend en zo nu en dan prikkelend zodat het team niet altijd de weg van de minste weerstand kiest, of blijft hangen in de vertrouwde patronen. Door ervaringsleren worden patronen duidelijk zichtbaar gemaakt, veelal met ondersteuning van videobeelden. Verantwoordelijkheid ligt niet meer vast in functieprofielen, maar wordt echt gevoeld en leidt tot positieve energie.

Teamcoaching sluit uitstekend aan bij organisaties die zichzelf willen ontwikkelen naar een lerende organisatie en bij elk verander- visie- of strategietraject.

Het ervaringsleren wordt ingevuld door onze partner Gibbon Sport, die kennis, kunde, passie en een prachtige locatie te bieden heeft.

Teamcoaching voor themagroepen

Met behulp van ervaringsleren wordt gewerkt aan de volgende thema’s:

  • Leren doelen stellen en naleven: vaak is het jezelf opleggen om je eigen doel te behalen al een grote stap in de richting van realisatie, zeker als je de eerste stappen klein genoeg maakt zodat ze meteen gedaan kunnen worden. Een buddy in de groep wordt gebruikt als stok achter de deur (bel je me volgende week om te vragen hoe leuk het was?) en als morele ondersteuning.
  • Leren (er)kennen van je eigen kwaliteiten en ze durven inzetten.
  • Strategieen ontwikkelen om blokkades (beren op de weg) niet meer te laten hinderen.
  • Samenwerken en communiceren in de groep.
  • Afhankelijk van de doelstelling wordt ook gewerkt aan bijvoorbeeld werknemersvaardigheden, gedrag, verantwoordelijkheid, studievaardigheden etc.